Διοίκηση

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
Επικοινωνήστε μαζί μας

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικείας Εθελοντικής Προσφοράς «Ο Άγιος Νικόλαος»:

Αργυρακάκη Δέσποινα, πρόεδρος (2551032439, 6972774929)

Ταφανίδου Ειρήνη, αντιπρόεδρος

Δαπδάκη Μαρία, γενική γραμματέας

Δουρδούρα Κυριακή, ταμίας

Μπάϊτζερ Παρασκευή, μέλος

Τσουράκη Κωνσταντίνα, μέλος

Γρηγοριάδου Ουρανία, μέλος